Repertuar

Zespół posiada w repertuarze kilkanaście programów z różnych regionów Polski: Szamotuł, Kaszub, Cieszyna, Kujaw, Podlasia, Lubelszczyzny, Śląska Opolskiego, Beskidu Śląskiego a także krakowiaki, poloneza i kankana przygotowanego do spektaklu "Żołnierz Królowej Madagaskaru".

Tańce śląska opolskiego

Tańce i zabawy rzeszowskie

Tańce kaszubskie

Układ stworzony podczas warsztatów z Janem Właśniewskim

Tańce lubelskie

Tańce Podlasia

Program konsultowany przez P. Emmę Cieślińską.

Tańce Beskidu Śląskiego

Tańce cieszyńskie

Program konsultowany przez P. Wandę Bukowską.

Tańce od Szamotuł

Program konsultowany przez P. Stefanię Hejnowicz, Mirosławę Bobrowską

Tańce lubartowskie

Fragment opracowania Stanisławy Kowalskiej dla SZA SIERMIĘGI udostępnione za zgodą Rektora Akademii Rolniczej z 19-09-2008 roku.

Polonez „Cieszmy się bracia nadzieją”

Autor słów. Osoba F. A. Kr. Autor muzyki: anonim. Data powstania. ok. 1820. Inicjały twórcy dotąd nie zostały rozszyfrowane. Niektórzy przypisują tę pieśń Aleksandrowi hr. Fredrze

Kujawiak z oberkiem

Fragment opracowania Stefanii Hejnowicz dla SZA SIERMIĘGI udostępnione za zgodą Rektora Akademii Rolniczej z 19-09-2008 roku.

Mazur

Opracowania Janusza Chojeckiego dla SZA SIERMIĘGI udostępnione za zgodą Rektora Akademii Rolniczej z 19-09-2008 roku. Mazur z opery HALKA Stanisława Moniuszki

Tańce krakowiaków wschodnich

Fragment opracowania Bogusława Hajdo dla SZA SIERMIĘGI udostępnione za zgodą Rektora Akademii Rolniczej z 19-09-2008 roku oraz fragment opracowania Wiesławy Hazuki dla ZPiT INA.

Krakowiak narodowy

Program konsultowany przez P. Janinę Kalicińską

Widowisko "Z Herodem po kolędzie"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Goleniowski Dom Kultury w Goleniowie
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom  przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi