Muzyka

KAPELA INY

Kapela to grupa instrumentalistów przygrywająca wszystkim grupom tanecznym Zespołu Pieśni i Tańca INA. Wspólnie z tancerzami uczestniczy we wszystkich koncertach i wyjazdach. Na przestrzeni lat przez kapelę przewinęły się 34 osoby grające na skrzypcach, klarnecie, wiolonczeli, akordeonie, altówce, flecie, trąbce i kontrabasie.

Kapelę założył i prowadził od początku istnienia zespołu Tadeusz Pawłowski. Do grania zapraszał dzieci uczące się w Szkole Muzycznej jak i dorosłych z Kapeli Goleniowskiej.

Od 2004 roku do dziś kapelę prowadzi Joanna Kalinowska (z domu Ogrodniczak), która od dziewiętnastu lat gra w kapeli na skrzypcach. Oprócz koncertów i wyjazdów zespół wielokrotnie brał udział w różnych warsztatach, zarówno wokalnych jak i instrumentalnych. Młodzież chętnie wspomina warsztaty w Grodzisku Mazowieckim z Antonim Kanią, w Kielcach z Jackiem Szczerbą oraz w Drawsku Pomorskim z Andrzejem Czarnowskim. Wielkie znaczenie miały dla kapeli warsztaty organizowane w Goleniowie z udziałem Muzykantów, Jacka Ozimka, Joanny Słowińskiej i Jacka Hałasa. To właśnie te spotkania stały się inspiracją do tego, by zacząć grać samodzielny repertuar.

I tak w 2001 roku powstała grupa folkowa Hosadyna. Zespół ten grał muzykę nie tylko polską, lecz również ukraińską, białoruską, czeską i słowacką. W krótkim czasie stał się wizytówką Goleniowa. Zapraszano go m.in., by reprezentował Polskę na Międzynarodowych Zjazdach Miast Hanzeatyckich w Brugii (Belgia), Słubicach i Frankfurcie nad Odrą. Nagrali materiał demo oraz jedną płytę.

W 2004 roku wraz z nową prowadzącą, powstała nowa dziecięca kapela. Ta grupa również po pewnym czasie dodatkowo postanowiła rozpocząć własną działalność muzyczną. Początkowo występowali po prostu pod nazwą Kapela Iny, potem jako zespół NIC (Nowe i chwilowe), aż wreszcie w 2010 r. w nowym składzie jako grupa folkowa Alepak. Wielokrotnie zostali docenieni, a do ich największych osiągnięć należy I i III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, główna nagroda na Lipiańskich Spotkaniach z Kulturą Ludową Pomorza Zachodniego oraz wyróżnienie na XXII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe w Lublinie. Zauważeni zostali także będąc uczestnikiem V edycji polskiej wersji telewizyjnego show “Must be the music”.

O silnej więzi kapeli z grupą taneczną świadczy fakt, iż prawie jedna trzecia składu grającego tańczyła lub nadal tańczy w zespole. Kapela zaś swoją wartość potwierdziła w tym roku przywożąc w 2013 roku z Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego odbywającego się w czeskich Kunowicach I miejsce i tytuł Laureata Festiwalu.

 • Anna Czerwińska - skrzypce
 • Maria Gąsior - flet, bęben
 • Piotr Holz - klarnet
 • Katarzyna Janiszewska - skrzypce
 • Krzysztof Janiszewski - akordeon
 • Eryk Jeziorski - kontrabas
 • Joanna Kalinowska - skrzypce
 • Jakub Kolasa - kontrabas
 • Katarzyna Kolasa - skrzypce
 • Aleksander Kwietniak - klarnet
 • Agnieszka Ogrodniczak - wiolonczela
 • Jakub Ogrodniczak - trąbka, bęben
 • Katarzyna Ogrodniczak - sekund, bęben
 • Brygida Sawicka - skrzypce
 • Małgorzata Wiśniewska - sekund
 • Weronika Kwaśniak - skrzypce
 • Renata Kolasa - instruktor taneczny "Małej Iny"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Goleniowski Dom Kultury w Goleniowie
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom  przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi