Mała Ina

Najmłodsi adepci (5-7 lat) tańczą w zespole „Mała INA” prowadzonym przez p. Renatę Kolasa. Podczas zajęć, które odbywają się w Przedszkolu „Tęczowa Kraina” (ul. Piaskowa 9, Goleniów) uczą się zachowania na scenie, pracy w grupie i tańca w parze. W zabawie z tańcem dzieci są przygotowywane do poznawania polskich tańców narodowych, poznają zabawy i tańce integracyjne i ogólnorozwojowe. Najmłodsi tancerze zdobywają umiejętności potrzebne w starszych grupach koncertowych.


Informacje:

Renata Kolasa - tel. 609 460 172

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Goleniowski Dom Kultury w Goleniowie
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom  przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi