Kadra

Opiekun-wychowawca: Danuta Dąbrowska

Instruktor tańca: Ewa Łukaszewska, Patrycja Hryń

Instruktor tańca: Małgorzata Łukaszewska

Instruktor muzyczny: Piotr Okrzyński

Choreografia: Małgorzata i Zbigniew Łukaszewscy

Kierownik/manager: Zbigniew Łukaszewski

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Goleniowski Dom Kultury w Goleniowie
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom  przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi