Wyjazdy

1994 - Niemcy x 2, Łotwa,

1995 - Macedonia, Niemcy

1996 - Niemcy x 3

1997 - Niemcy x 2, Białoruś, Litwa, Francja

1998 - Niemcy x 2

1999 - Dania, Niemcy x 3

2000 - Turcja, Macedonia, Kosowo, Niemcy x 2

2001 - Niemcy x 2, Litwa

2002- Czechy, Słowacja, Niemcy x 2

2003 - Niemcy, Czarnogóra

2004 - Niemcy x 2, Litwa

2005 - Niemcy x 2, Holandia, Ukraina

2006 - Włochy, Łotwa, Litwa

2007 - Chorwacja, Niemcy

2008 - Rosja, Irlandia, Estonia, Niemcy

2009 - Niemcy x 2

2010 - Bułgaria, Niemcy x 2

2011- Turcja, Hiszpania, Czechy

2012 - Litwa, Finlandia , Czechy

2013 - Czechy, Estonia, Niemcy

2014 - Niemcy, Portugalia, Czechy

2015 - Francja, Niemcy

2016 - Czechy, Macedonia, Ukraina

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Goleniowski Dom Kultury w Goleniowie
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom  przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi