Osiągnięcia

Ocenę merytoryczną programu i świadectwo jakości jego wykonania dają dotychczas zdobyte wyróżnienia i nagrody, m.in.:

  • puchary Wojewódzkiego Przeglądu ARA w 1996- 2011 roku. Zespół posiada tytuł Zespołu Reprezentacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
  • "Srebrna Jodła" na XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce '96
  • w 1997 roku zespół jako reprezentant regionu był uczestnikiem Centralnego Programu "Talenty" przy Ministerstwie Kultury i Sztuki
  • trzykrotne Grand Prix na przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Pojezierza Pomorskiego w Złocieńcu w latach 1999, 2000 i 2001
  • Grand Prix w 2002 roku „Złota Muszla” na I Ogólnopolskim Festiwalu Folkloru „Lato nad Świną 2002” w Świnoujściu
  • Nagroda Marszałka Woj. łódzkiego i II miejsce w Polsce w Ogólnopolskich Spotkaniach Folklorystycznych "O Łowicki Pasiak" w roku 2002
  • w 2004 roku I miejsce na XVIII Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Grodzisku Mazowieckim
  • W latach 2002- 2005 i 2010r. I miejsca w Dance CUP w Löcknitz (Niemcy)
  • W 2013 roku w konkursie tanca Rainlender w Estonii dwie pary "Iny" zajęły odpowiednio  I i II miejsce
  • W 2013 roku na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Kunowicach (Czechy) kapela "Iny" otrzymała spośród kapel I miejsce i tytuł laureata festiwalu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Goleniowski Dom Kultury w Goleniowie
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom  przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi