Historia

Początki

W marcu 1993 roku ówczesna dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury Bożena Pawlik wraz z kierownikiem Studenckiego Zespołu Artystycznego „Siermięgi” działającego przy Akademii Rolniczej w Szczecinie, nieżyjącym już Marianem Górskim powierzyła Zbigniewowi Łukaszewskiemu - wtedy instruktorowi „Siermięg”, zorganizowanie od podstaw młodzieżowego zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej. Na początku dwudziestoośmioletni Zbyszek dojeżdżał do Goleniowa ze Szczecina na zajęcia dwa razy w tygodniu. Z czasem na dobre się tu zadomowił.

Nazwa zespołu

Efektem spotkania z Eike Henelem i jego Zespołem Tańców Folklorystycznych ''Ihna” z Erlangen w Bawarii (Das Tanz- und Folkloreensemble ''Ihna”), który kultywuje kulturę Pomorza Zachodniego było nadanie zespołowi nazwy „INA” oraz ustalenie zasad partnerskiej współpracy pomiędzy zespołami.

Debiut

Po sierpniowym obozie tanecznym w Golczewie, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej "Ina" zadebiutował podczas dożynek, 5 września 1993 roku. Tańczył wtedy w wypożyczonych strojach, ale to nie przeszkadzało, aby z roku na rok wzbogacał program, zwiększał liczbę uczestników i koncertów. Początkowo miał to być zespół tylko dziecięcy, jednak dzieci rosły i nie miały ochoty odchodzić z zespołu.

Aktywność

Dzisiaj jest jednym z największych i najczęściej występującym zespołem spośród wszystkich grup w regionie. Tysiące godzin prób i tysiące kilometrów w drodze i około 800 osób związanych z zespołem, kilkaset sztuk kostiumów i ponad 540 koncertów w Polsce i poza granicami (ponad 64 wyjazdy zagraniczne)- to są tylko liczby. Jednak fenomen "Iny” nie polega na ilości podróży zagranicznych i ilości uczestników, lecz na szczególnych więziach między członkami zespołu i na rodzinnej, serdecznej atmosferze jaka pomiędzy nimi panuje, na zaangażowaniu rodziców dzieci w pracę zespołu, na realizacji siebie i robieniu tego, co się lubi i co daje satysfakcję i sukcesy.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Goleniowski Dom Kultury w Goleniowie
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom  przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi